lördag 6 april 2013

Intressant samtal med Martin Rydgren på Hav och VattenBesökte Sportfiskemässan i Jönköping idag och lyckades få chansen till ett samtal med Martin Rydgren från Hav och Vatten som ligger bakom förslaget angående trollingfisket i Östersjön.

Har själv varit väldigt tveksam till deras förslag baserat på de fakta man själv snappat upp från olika håll, detta är väl framförallt baserat på fenklippningen av den odlade fisken som enligt vad man hört uppgått till ca 20% av den totala mängden lax som planterats ut i Östersjön.

Enligt Martin Rydgren har Sverige sedan förra året ingen dispens att sätta ut odlad fisk med intakt fettfena, om detta stämmer ska alltså all fisk som planteras ut i Sverige vara klippt från och med förra året. Enligt Martin har även Finland gjort likadant och då Sverige och Finland står för de största utsättningarna av odlad lax i Östersjön bör vi inom några år kunna se en stor ökning av antalet laxar med klippt fettfena. Tydligen har även EU beslutat att övriga länder skall följa detta också.

Martin berättar att anledningen till förslaget med att endast fisk med klippt fettfena ska få tas upp är att man hellre vill släppa tillbaka odlad fisk med fettfenan i behåll än att riskera att ödelägga älvar med svaga laxbestånd på grund av att den vilda fisken vi fångar på vissa platser kan tillhöra ett svagt laxbestånd som är känsligt. Sverige har ju i princip förbjudit yrkesfisket efter lax på blandbestånd på den Svenska sidan av södra Östersjön och i norr senarelägger man fångstperioden då de vilda laxarna vandrar upp före den odlade fisken till älvarna.Man minskar även det yrkesfiske som kan regleras runt vildlaxälvarna och koncentrerar det på de älvar som inte har kvar någon vildlax. Fisket med fällor i älvarnas utkanter är dock inget som HAV kan reglera då det är lagstadgade fiskerätter som mer eller mindre enbart kan ändras av våra kära politiker.

Om denna information stämmer borde vi inom ett par år se en ökning av antalet laxar med klippt fettfena och förhoppningsvis borde detta räcka till för att vi trollingfiskare ska kunna få några laxar till matbordet samtidigt som den vilda laxen får större chans att fortsätta sin färd till sin ursprungsälv för att fortplanta sig.

Martin tillägger även att inget är beslutat än och om någon har några kreativa ideer och förslag har ni fortfarande chansen att påverka detta beslut.

Martin berättar dessutom att om de vilda laxbestånden i älvarna ökar till en livskraftig nivå kommer det inte längre finnas någon anledning att hålla kvar dessa restriktioner. Sverige lägger för tillfället sina största krafter på att vårda de älvar som ej är utbyggda med vattenkraft, detta är också de älvar som står för den största reproduktionen av vildlax.

Tycker personligen efter dessa förklaringar att förslaget verkar ganska sunt om all information jag fått stämmer, många gånger när sådana här förslag och ändringar uppkommer får man reda på för lite fakta och har för lite egen kunskap för att bilda sig en rättvis uppfattning. Ofta hade det varit enkelt att skicka ut en liten förklaring till förbud eller restriktioner så att vi kan bilda oss en uppfattning utifrån vilken bakgrung och vilka anledningar man har kommit fram till olika förslag.

Trots allt vill man ju få fortsätta fiska lax i havet men samtidigt göra det bästa möjliga för att värna om vårat unika laxbestånd i Östersjön, att få fisk på matbordet är inte varken min eller de flesta av mina vänners största mål med sportfiske efter lax. Utmaningen att leta upp fisken, lura den till att hugga samt fantastiska fighter är det som driver oss flesta till detta fantastiska intresse. Att sen någon gång då och då kunna avnjuta en måltid som består av egenfångad Östersjölax tycker jag att alla som håller på har rätt till och jag ser för tillfället inga stora hinder till detta.

Tummen upp för ett intressant samtal med Martin Rydgren som finns på plats i HaV:s monter på Sportfiskemässan.

Klaaart Sluuut
1 kommentar:

Team Beast sa...

Sund läsning och glädjande utsikter för framtida trollingäventyr :) Tack för att du publicerade ditt samtal med Martin!!